OPEN SPACE, Namsos 2012
OPEN SPACE, Namsos 2012

Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 2012

CHRISTINE ISTAD - LISA PACINI - HENNIE ANN ISDAHL - MONA K. LALIM

Nord-Trøndelag Fylkesgalleri er stolte av å kunne invitere til utstillingen "Rommet imellom" av kunstgruppen Open Space for første gang i Nord-Trøndelag. Open Space består av kunstnerkvartetten Hennie Ann Isdahl (N), Lisa Pacini (US), Christine Istad (N) og Mona K. Lalim (N). Gruppen har arbeidet sammen siden 2010 og hadde sin første utstilling mars 2011 i Zoellner Main Gallery i Pennsylvania, USA. Det er en videre føring av utstillingsprosjektet I Pennsylvania som nå presenteres i Nord-Trøndelag Fylkesgalleri (Namsos).

Open Space arbeider ut i fra en dynamisk og interaktiv arbeidsmetode hvor utstillingen og enkelte av verkene utformes underveis i dialog med de ulike rom og de enkeltes kunstneriske uttrykk. Gruppen har vært på besøk i galleriet som et forstudie i den kunstneriske prosessen hvor rom og struktur nøye ble studert. Vi får nå møte det endelige resultat hvor gruppen har konstruert med utgangspunkt i sine ulike formspråk og varierte materialbruk rammene for utstillingen Rommet imellom. Publikum inviteres inn i et univers bestående av massive installasjoner av ulik karakter. Noen av kunstverkene som møter oss er monumentale geometriske veggarbeider, malerier, gulvobjekter og videoprojeksjoner, samt spektrale fargerom, som innbyder til en interaktiv fargeopplevelse. Publikum får oppleve et kunstnerisk landskap med spennende koblinger mellom figurasjon og abstraksjon.

Utstillingsprosjektet skal videre fra Nord-Trøndelag Fylkesgalleri til Tromsø Kunstforening i november 2012, før turen går over Atlanteren til Maas Gallery i New York 2013.

Kunstgruppens medlemmer er godt etablerte kunstnere, og arbeider så vel hver for seg, som sammen.
De har alle fire kunstutdannelse fra både Norge og fra internasjonale læresteder. Lisa Pacini har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo og S.U.N.Y, New York. Hennie Ann Isdahl er utdannet fra Ecole National Superieure des Beaux-Arts i Paris og her hjemme fra Vestlandske Kunstakademi i Bergen. Christine Istad har vært elev ved bl.a. Parsons School of Design i New York. Mona K. Lalim er Cand Mag. UiO.

OPEN SPACE, Namsos 2012
Trøndelag Fylkesgalleri og Museum, Namsos 2012
OPEN SPACE, Namsos 2012
Wall installation by Hennie Ann Isdahl and floor installation By Lisa Pacini