"Reconstruction site" 2014

Det visuelle uttrykket til Mona K. Lalim beveger seg i spennet mellom figurasjon og abstraksjon. Tematisk har hennes kunstprosjekter relatert seg til rom og arkitektur siden 2004. Arbeidene bærer preg av en utforskning av rommets visuelle muligheter, og har en meditativ kvalitet hvor referansen til opplevelsen av tid er sterkt tilstede. Rekonstruksjon av rom har vært et gjennomgående tema i hennes arbeider de siste 10 årene.

I utstillingen Reconstruction site 2014 viser hun to nye serier med titlene Balcone og Spor. Balcone består av malerier i store formater, som er plassert tett inntil hverandre som paneler. Sammenføyningen understreker hvordan verkene er utsnitt fra arkitektoniske detaljer og satt sammen til et hele; som en bygningskonstruksjon. Spor består av små formater som er plassert inntil hverandre som sanselige refleksjoner komponert ut ifra arkitektoniske detaljer, fargenyanser og strukturer som kunstnerens blikk har festet seg ved. Gjennom eksperimentering med pigmenter og teksturer i maleprosessen har hun klart å gjenskape opplevelsen av de ulike lagene av maling som skjuler seg i veggene i historisk rom.

Utstillingens titler viser til rekonstruksjon av billedrom hvor følelsen av å bevege seg fra det ytre til det indre rommet oppstår ved at blikket møter spor av arkitektonisk detaljer og fargereferanser, som åpner opp for refleksjoner av rom. Ved å åpne opp for visuelle refleksjoner i bearbeidingen av billedflaten fremstår maleriene som "memory sticks", som stimulerer til gjenkjennelse av rom.

Mona K. Lalim er en del av kunstnergruppen Open Space, hvor hun samarbeider med Christine Istad, Hennie Ann Isdahl, Lisa Pacini om kunstprosjekter, som har blitt vist i USA og Norge. Mona K. Lalims kunst har hovedsakelig blitt vist i offentlige gallerier og museer, og hennes verk befinner seg i private og offentlige samlinger i inn og utland. Hun har atelier i tilknytning sitt hjem på Stabekk, og arbeider med kunstprosjekter i Italia hvor hun har et atelier syd for Roma.

Download article about Mona K. Lalim from the magazine DESIGN

“Reconstruction site" 2014

Mona K. Lalim’s painting style is oscillating between figuration and abstraction. Since 2004, her art has thematically been engaging with the notions of space and architecture. The work is characterized by an exploration of visual possibilities in space, as well as having meditative qualities, referencing the experience of time. Reconstruction of space has been a recurring theme in her work for the past 10 years.

In “Reconstruction site”, she is exhibiting two new series of paintings titled Balcone and Spor. Balcone consists of large-format paintings, installed closely as panels. The joining of works emphasizes that these are extracted architectural fragments assembled into a whole; as in a building construction site. Spor consists of paintings smaller in size installed next to one another, appearing as sensual reflections composed from architectural details, colours and structures having attracted the artist's gaze. By experimenting with pigments and textures in the painterly process, she has managed to recreate the experience of the various layers of paint hiding in the walls of historical buildings.

The exhibition’s title refers to the reconstruction of spaces of imagery; moving from an outer to inner space, the gaze traces architectural details and colour references, opening up unto reflections on space. By opening up for reflections on the visual in the processing of the painted surface, the paintings appear as "memory sticks" stimulating the recognition of space.

Mona K. Lalim is part of the art collective Open Space, collaborating with Christine Istad, Hennie Ann Isdahl and Lisa Pacini on various art projects. Together they have exhibited work in the US and Norway. Mona K. Lalim's art has mainly been shown in public museums and galleries, and her work is to be found in private and public collections in Norway and abroad. Lalim lives and works in Stabekk, Norway, but is periodically engaged in art projects in Italy, working from her studio located south of Rome.

Download article about Mona K. Lalim from the magazine DESIGN