"Reconstruction" 2006

The exhibition Reconstructions 2006 consists of oil paintings, photo and objects in glass and plexi with references to Villa Massimo in Laterano in Rome. The series refers to the villas architectonic elements and geometric forms, lines and to the play with light. The paintings reflects to the magnificent visual experience of colour, wall and ceiling mural that the villa creates. The feeling of Villa Massimo is reconstructed in a figurative language where the paintings are abstractions of the visual concrete motive created in a slow meditative process. Reconstructions 2006 is a continuation of Particulare from 2004, based on Venice visual beauty.
Reconstructions 2006 has materialized thanks to grant and residence at The Scandinavian Artist Collegium in Rome, given by the Norwegian Artist Fund, exhibit grant from The Art Council of Norway and the Vederlags grant.

"Reconstruction" 2006

Utstillingen Reconstructions 2006 består av en serie malerier, foto og objekter i glass og plexi med referanse til Villa Massimo in Laterano i Roma. Serien referer til villaens konkrete arkitektoniske elementer og formale geometriske former, linjer og lysopplevelse. Maleriene henspeiler til den praktfulle visuelle opplevelsen av farge, vegg og takmalerier i villaen gir. Opplevelsen av Villa Massimo er rekonstruert i et billedspråk hvor maleriene er en abstraksjon av det synlige konkrete motivet skapt i en langsom meditativ prosess. Serien Reconstructions er en fortsettelse av Particulare serien fra 2004, hvor utgangspunktet var Venezias sanselige fargeprakt og maleriske stofflighet.
Reconstruction 2006 har blitt til takket være opphold og stipend på Skandinavisk kunstnerkollegium i Roma, gitt av Billedkunstnernes hjelpefond, utstillingsstøtte fra Norsk Kulturråd og Vederlagsfondets stipend.