"Reconstruction site 2014"

Det visuelle uttrykket til Mona K. Lalim beveger seg i spennet mellom figurasjon og abstraksjon. Tematisk har hennes kunstprosjekter relatert seg til rom og arkitektur siden 2004. Arbeidene bærer preg av en utforskning av rommets visuelle muligheter, og har en meditativ kvalitet hvor referansen til opplevelsen av tid er sterkt tilstede. Rekonstruksjon av rom har vært et gjennomgående tema i hennes arbeider de siste 10 årene.

I utstillingen Reconstruction site 2014 viser hun to nye serier med titlene Balcone og Spor. Balcone består av malerier i store formater, som er plassert tett inntil hverandre som paneler. Sammenføyningen understreker hvordan verkene er utsnitt fra arkitektoniske detaljer og satt sammen til et hele; som en bygningskonstruksjon. Spor består av små formater som er plassert inntil hverandre som sanselige refleksjoner komponert ut ifra arkitektoniske detaljer, fargenyanser og strukturer som kunstnerens blikk har festet seg ved. Gjennom eksperimentering med pigmenter og teksturer i maleprosessen har hun klart å gjenskape opplevelsen av de ulike lagene av maling som skjuler seg i veggene i historisk rom.

Utstillingens titler viser til rekonstruksjon av billedrom hvor følelsen av å bevege seg fra det ytre til det indre rommet oppstår ved at blikket møter spor av arkitektonisk detaljer og fargereferanser, som åpner opp for refleksjoner av rom. Ved å åpne opp for visuelle refleksjoner i bearbeidingen av billedflaten fremstår maleriene som "memory sticks", som stimulerer til gjenkjennelse av rom.

Mona K. Lalim er en del av kunstnergruppen Open Space, hvor hun samarbeider med Christine Istad, Hennie Ann Isdahl, Lisa Pacini om kunstprosjekter, som har blitt vist i USA og Norge. Mona K. Lalims kunst har hovedsakelig blitt vist i offentlige gallerier og museer, og hennes verk befinner seg i private og offentlige samlinger i inn og utland. Hun har atelier i tilknytning sitt hjem på Stabekk, og arbeider med kunstprosjekter i Italia hvor hun har et atelier syd for Roma.

Download article about Mona K. Lalim from the magazine DESIGN