"Spor av tid" 2012

I serien Spor av tid fra 2012,er utgangspunktet bearbeidelse av romlige opplevelser nedfelt i oljemaleriets overflate. Serien består av små formater satt inntil hverandre, som små sanselige refleksjoner og utsnitt av arkitektoniske detaljer, fargenyanser og strukturer som blikket har festet seg ved.
I arbeidet med bildene er utprøvingen av det klassiske oljemaleriets materialitet en betydelig faktor.
I prosessen inngår en repeterende tilnærming til minnet av romlige opplevelser, som nedfelles som spor i maleriets flate. Maleriene gir en følelse av fortid og samtid i ett.

Tematisk har fokuset ved å gjengi abstrakte, sanselige og meditative opplevelser av rom relatert til tid vært tilstede i arbeider helt tilbake til "Particulare"-serien fra 2004, hvor utgangspunktet var Venezias sanselige fargeprakt og maleriske stofflighet. Utstillingen "Reconstructions" fra 2006, besto av en serie malerier, foto og objekter i glass og plexi med referanse til Villa Massimo i Laterano i Roma. Serien refererte til villaens konkrete arkitektoniske elementer og formale geometriske former og lys opplevelser.

I "Connections" fra 2009 er maleriene en rekonstruksjon av tre-dimensjonale opplevelser overført til maleriets todimensjonale overflate uttrykt i malerienes strukturer og koloritt. Ved å åpne opp for visuelle refleksjoner i bearbeiding av billedflaten og i leken med fargene fremsto maleriene som "memory sticks", som stimulerer til gjenkjennelse. Fasinasjonen av oljemaleriets iboende kraft og den lidenskapelige prosessen er drivkraften bak arbeidene.